สสส. และเครือข่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมพิเศษ “ อ่านสร้างสุข อยู่บ้าน ต้านโควิด-19 “

นางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า  ในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. บนสถานการณ์โควิด -19 ที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง  จนมีประกาศปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งศูนย์เด็กเล็ก  โรงเรียน ฯลฯ ทำให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมีความยากลำบากในชีวิตและการงาน ส่วนเด็กๆ ที่หยุดอยู่บ้านก็จะขาดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเสริมศักยภาพที่จำเป็น กว่า 20-30%   จากงานวิจัย งานวิชาการ และประสบการณ์ทำงานของเครือข่าย ฯ พบว่า การส่งเสริมการอ่านและการเล่นสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆของเด็กๆ ได้อย่างรอบด้าน ทั้งทักษะฉลาดรู้ด้านสื่อดิจิทัล  การมีทักษะป้องกันตนเองในช่วงโควิด -19  การมีพฤติกรรมสุขภาวะด้านต่างๆ  ฯลฯ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  ภาคีอ่านยกกำลังสุขทั่วประเทศ  และเครือข่ายพลังอ่านชายแดน จึงจะได้จัดกิจกรรมพิเศษ “อ่านสร้างสุข อยู่บ้านต้านโควิด-19” ขึ้น เพื่อสนับสนุนพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และผู้ดูแลเด็กได้นำกิจกรรมไปใช้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ทั้งนี้จะได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ หลากหลาย ตามบริบทของพื้นที่ทุกภูมิภาค  กิจกรรมจะเริ่มเผยแพร่กลางเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป  โดยจะมีกิจกรรมเรียนรู้ ไลฟ์สดทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น. ครอบครัวและผู้ดูแลเด็กที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมทุกวันทาง เพจ อ่านยกกำลังสุข และเว็บไซต์ www.happyreading.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *