การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

JUST CAR เซ็น MOU รับเด็กเข้าฝึกงานตรงสาย มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยก้าวไกลในสายอาชีพ

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลางซื้อ-ขายรถยนต์ครบวงจร ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาว  ภายใต้โครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”

ดร. ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จัสท์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงปัญหาที่เยาวชนไทยหลายคนพบเจอในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการขาดพื้นที่ หรือโอกาสในการแสดงฝีมือ ส่งผลให้ขาดประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงานที่ตรงสายกับอาชีพที่เขาสนใจ โครงการนี้จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร และสถานศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนในด้านการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี  และลงมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่สายอาชีพในอนาคต”

โดยโครงการนี้ JUST CAR ไม่เพียงแต่สนับสนุนทุนการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมอบทั้งสวัสดิการระหว่างเรียน ตั้งแต่ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ชุดยูนิฟอร์ม และชุดปฏิบัติการ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าสถานที่พัก รวมถึงสามารถร่วมใช้พื้นที่สวัสดิการ เฉกเช่นเดียวกับพนักงานบริษัท JUST ทุกคน

พร้อมกันนี้ เรายังเปิดโอกาสสำหรับอาชีวศึกษา และนิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมฝึกงานกับ JUST CAR อีกด้วย หากสนใจสามารถติดต่อผ่าน saowaros@justcar.co.th หรือ โทร 0812477405 หรือ www.justcar.co.th