การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

เอ็นไอเอ ร่วมกับพันธมิตรจัด Bootcamp อัพเลเวลให้ 10 ดีพเทคสตาร์ทอัพด้านอวกาศและอากาศยาน ในโครงการ Space Economy : Lifting Off 2023

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพ (Bootcamp) ให้สตาร์ทในโครงการ Space Economy : Lifting Off 2023 อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ และกิจกรรมแบบจัดเต็มเป็นเวลา 2 วัน เพื่อผลักดันให้ดีพเทคสตาร์ทอัพของโครงการฯ ทั้ง 10 ทีม นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุน รวมถึงสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมาร่วมบรรยายให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์การทำงาน พร้อมชี้โอกาสในการเข้าถึงธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้  นอกจากนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีม ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ นักลงทุน ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ และทำให้เข้าใจอุตสาหกรรมมากขึ้น

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมยกระดับศักยภาพ (Bootcamp) จัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ (Space) และ อากาศยาน (Aerospace) อย่างเข้มข้น และสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม Workshop ในการออกแบบโมเดลธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และกิจกรรม Networking แลกเปลี่ยนมุมมอง ขยายเครือข่ายการธุรกิจ  ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งพันธมิตรของโครงการและสตาร์ทอัพเป็นอย่างมาก และหลังจากนี้ตลอดโครงการกว่า 3 เดือน สตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีม จะได้รับการบ่มเพาะ และได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากหน่วยงานพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อมต่อกับนักลงทุนและภาคธุรกิจที่สนใจสร้างความร่วมมือ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกันทั้งในประเทศและระดับสากล”

โดยตลอดงานทั้ง 2 วัน สตาร์ทอัพได้รับความรู้ และความสนุกสนาน เริ่มต้นที่ ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA กล่าวต้อนรับสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีมที่เข้าร่วมโครงการ และเปิด Incubation Program อย่างเป็นทางการ  มี Guest Speaker ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์  ประกอบด้วย คุณอรพิมพ์ เหลืองอ่อน Managing Partner – Aimspire, คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ Co-Founder – QueQ, คุณนฤศันส์ ธัรวารชร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณชินทัตต์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, ดร. ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ Chief Commercial Officer – Thaicom, คุณกรณรงค์ ถึงฝั่ง กรรมการผู้จัดการ- Top Engineering, ดร. อรช กระแสอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณพชร ยงจิระนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและ Startup Pitching และ คุณณัฐพร สันธนะวิทย์ กรรมการบริหาร ดิจิทัลพาส