สังคม-CSR

เคทีซีเป็นสื่อกลางสมาชิกส่งมอบเงินกว่า 31 ล้านบาท  สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและโรงพยาบาล

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 31,771,132 บาท ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส (กรรมการเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ ซึ่งสมาชิกร่วมกันบริจาคสมทบทุนผ่านบัตรเครดิตเคทีซี และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท ณ ศิริราชมูลนิธิ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช กล่าวว่า “เคทีซีได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมเป็นจิตอาสา และการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ซึ่งตลอด 18  ปีที่ผ่านมา เคทีซีได้เป็นสื่อกลางในการเปิดช่องทางรับบริจาคผ่านบัตรเครดิต เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ กว่า 60 แห่ง โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ มียอดบริจาคเข้าองค์กรการกุศลต่างๆ รวมแล้ว 93,653,029 บาท”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กล่าวว่า “ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เปิดรับบริจาคเงินและทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่ายาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษา) และสนับสนุนการสร้างหรือปรับปรุงหอบริการผู้ป่วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเคทีซีนับเป็นช่องทางที่ส่งมอบเงินบริจาคจำนวนมากในลำดับต้นๆ และให้ความร่วมมือกับทางศิริราชมูลนิธิด้วยดีมาตลอด”