ในประเทศ

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

สำนักงาน ก.พ. พัฒนาหลักสูตร “โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ๕ วิทยากรพิเศษ จาก ๕ ประสบการณ์ และ ๕ มุมมอง ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ,ม.ร.ว.เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ ,อาจารย์ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ ,พลตรี วันชนะ สวัสดี และ วศิน วรรณพฤกษ์

ติดตามได้ใน OCSC Learning Space โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งเพิ่มพลังทางปัญญา เร็วๆนี้

https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace