YGG SEA เปิดตัวรุกตลาดไทย เสนอขายโทเค็นเจาะตลาดเกมเมอร์

ยีลด์กิลด์เกม เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ หรือ YGG SEA บริษัทสตาร์ทอัพกิลด์เกมบล็อกเชน เปิดตัวรุกตลาดประเทศไทย และอาเซียน พร้อมสนอขายโทเค็น $SEA เจาะตลาดเกมเมอร์ จับมือ Bitkub อนันดา  ลงทุนสร้างนักพัฒนาเกมรองรับการเติบโตอนาคต อีวาน สปิตมา (Evan Spytma) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พาเด็กไทยสู่เวทีโลกอีกครั้ง

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ Chula Business school อันดับ1 ของประเทศ นำพานิสิตเข้าสู่เวทีธุรกิจจริงระดับโลก ส่งเสริมความสามารถหลากหลายมิติของเด็กไทยด้านธุรกิจ โดยทีมนิสิต นิสิต BBA Chula ได้แก่ 1.วีรวุฒิ

Read more

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เชิญชวนร่วมส่งพลังโหวต นิสิต BBA Chula

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พาเด็กไทยสู่เวทีโลกอีกครั้ง เชิญชวนร่วมส่งพลังโหวต นิสิต BBA Chula  จากการแข่งขันในเวทีประเทศไทยจนได้เป็นที่หนึ่งและเป็นตัวแทนประเทศ ขอทุกท่านช่วยส่งพลังโหวตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ popular vote ในเวทีระดับโลกให้กับเด็กไทย  ความสามารถของเด็กไทยในเวทีระดับโลก ไม่ได้เก่งแค่การร้องเพลง ไม่ใช่เก่งแค่ดนตรี ไม่ใช่เด่นเรื่องของประกวดความงามเท่านั้น  แต่เด็กไทยวันนี้ได้ก้าวสู่ในเวทีระดับโลกด้านประกวดการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นกัน เราจะได้ร่วมส่งเด็กไทยไปไกลถึงกรุงปารีส กับงาน

Read more