ผถห. CHO โหวตผ่านทุกวาระ เดินหน้าโรดแมป CHO Tech Riders 2030

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และบริษัทฯประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้มีสัญญาณที่ดี เร่งเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเดิมให้มากขึ้น

Read more

ผถห. LEO โหวตหนุนจ่ายปันผล 0.18 บ./หุ้น พร้อมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 255 ลบ.พ่วงวอร์แรนท์ฟรี

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Read more

ร้อง พม.ตรวจสอบความไม่โปร่งใสกระบวนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ

นายนพพล  ไม้พลวง ตัวแทนเพจเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ……  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ภายหลังผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 4

Read more

“ฮ่องกง”ออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด โทษสูงลิบทั้งจำทั้งปรับ กว่า 2 แสน

วันที่ 3 พฤษภาคม ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนานาประเทศมีมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด ทั้งห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย โดยองค์การอนามัยโลก รายงานว่ามี 32 ประเทศที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยล่าสุด ฮ่องกง เป็นลำดับที่ 33 ที่ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งชนิดใช้น้ำยา

Read more