พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไทยจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ      ฉีดวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *