การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

SISB ประชุมนักวิเคราะห์

คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณสุนันทา ลีลาเเสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting  สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564  เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่เห็นสัญญาณลดลงอย่างชัดเจน จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน พร้อมทั้งเดินหน้าขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564  ส่วนโรงเรียน SISB จังหวัดนนทบุรี ได้มีการทำพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็นสองเฟส คาดว่าเฟสแรกพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565