“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” จับมือ “แบรนด์ ซันโทรี่” มอบน้ำดื่มอควาฟิน่า-แบรนด์ซุปไก่ฯสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม 49 แห่งทั่วประเทศ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอควาฟิน่า และแบรนด์ซุปไก่สกัดรวมมูลค่า 1,021,800 บาท จากบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายแอชวิน ราชโกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย และอินโดไชน่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ
ความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย จำนวน 49 แห่ง โดยภารกิจส่งมอบความห่วงใยในครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของบริษัทในเครือซันโทรี่ และถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้กิจกรรม “ONE SUNTORY เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด-19”  โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์  และนางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวณัฏฐณิชา        วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารความสัมพันธ์องค์กร  และนางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *