SME D Bank มอบอุปกรณ์ดูแลผู้ได้รับกระทบจากโควิด-19 แก่ กทม.

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  และน้ำดื่มบรรจุขวด  ให้แก่กรุงเทพมหานคร  นำไปกระจายตามจุดบริการประชาชน 69 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ  ในการนี้ SME D Bank ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยธนาคารขออาสาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร   เมื่อเร็วๆ นี้   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *