MUJI เปิดที่ ซีคอน บางแค

คุณสุรชัย เจริญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณอกิฮิโร่ คาโมการิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย)  ในงานเปิดตัว MUJI สาขาที่ 22 ของประเทศไทย บนพื้นที่ให้บริการ 1,310 ตารางเมตร ครบถ้วนทุกบริการโดย MUJI Coffer Corner ร้านกาแฟ MUJI สาขาที่ 5 ของประเทศไทย พร้อม บริการ MUJI Interior Consultation Service ให้ปรึกษาด้านออกแบบภายใน ที่ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เมื่อ 29 พฤษภาคม  2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *