กิจกรรม-ภาพสังคม

พิธีลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน พาร์ค สีลม

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำโดย นางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการ, ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ โดย นายไมคา ตามไท รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร ประธานบริษัทฯ  ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ซีบีอาร์อี เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว (Sole Agent) ในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานในโครงการพาร์ค สีลม โครงการมิกซ์-ยูส อาคารสำนักงานและพื้นที่ร้านค้าปลีกเกรดพรีเมียม สูง 39 ชั้นบนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ใจกลางถนนสีลม โดยมีทีมผู้บริหารจากบริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้