เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินแก่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์        รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางสาวดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบโครงการ “สยามรวมใจ…สู้โควิดไปด้วยกัน” ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องความดันลบ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลตากสิน โดยมีนายไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เป็นผู้รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *