สังคม-CSR

โออาร์ มอบ 5 แสนบาทแก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามอีกกว่า 30 แห่ง รวมกว่า 3 ล้านบาท

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จาก นายสุรินทร์ แสนเจริญ ผู้จัดการส่วน คลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมกว่า1,000 ราย ในเดือนเมษายน 2564 ทำ ให้จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย

ทั้งนี้ การบริจาคในครั้งนี้เป็นการบริจาคเพิ่มเติมจากที่ OR ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ OR ยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด รวม 8,000 ลิตร น้ำดื่มจิฟฟี่ รวมกว่า 20,000 ขวด และกาแฟดริปจากคาเฟ่อเมซอนรวมกว่า 25,000 ซอง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ ลำปาง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่ เช่น คลังน้ำมัน คลังก๊าซหุงต้ม สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มีการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ OR ให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นชุมชนที่น่าอยู่ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน