บางกอกแอร์เวย์ส เลื่อนกำหนดการเปิดเส้นทางบินใหม่ และหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวใน 3 เส้นทาง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ – แม่สอด (ไป-กลับ) ออกไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2564 และหยุดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวดังนี้

– เส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ)  ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 ตุลาคม 2564

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564  

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

และสายการบินฯ จะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสารเป็นการชั่วคราว  3 แห่ง  ดังนี้

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร ตราด ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถติดต่อสายการบินฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

– ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

– PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH

– อีเมล: reservation@bangkokair.com

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *