วิริยะประกันภัยเปิดโครงการ Kick Off Meeting “ VFin ”

นายธงชัย  จิรอลงกรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting “Project  VoneFA” (ERP)  ภายใต้คอนเซ็ปต์  Viriyah One Finance and  Accounting “ VFin ”  อันเป็นการเชื่อมโยงระบบการเงิน บัญชี เป็นหนึ่งเดียว สามารถบริหารจัดการตรวจสอบ การจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญทำให้ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนรวดเร็วขึ้น  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย  ณ ห้อง CITY VIEW MEETING ชั้น 14 อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้ง  บริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *