กิจกรรม-ภาพสังคม

กลุ่ม KTIS คว้ารางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นและอ้อยรักษ์โลก ปี 2564 และ 2565

นายสุเมธ อมรนพรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุนและประสานธุรกิจ กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เป็นตัวแทนรับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2564-2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ในกลุ่ม KTIS ได้รับรางวัล 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ปี 2564 และ 2565 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ปี 2564 และ 2565 และรางวัลอ้อยรักษ์โลก ปี 2564 และ 2565 ขณะที่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นอีก 3 รางวัล

สำหรับพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างสม่ำเสมอ โดยรางวัลที่โรงงานและชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ได้รับ สะท้อนให้เห็นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงงานและชาวไร่ ในการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย โดยคำนึงถึงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม KTIS เป็นอย่างยิ่ง