สังคม-CSR

‘PRIME’ จับมือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ติดตั้งระบบ Solar หนุนความปลอดภัย อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร

‘PRIME’ ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น สนับสนุนไฟฟ้าพลังงานสะอาดในการใช้ลาดตระเวน ยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้านในพื้นที่ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานสะอาดชั้นนำ กล่าวว่า “ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านการติดตั้งและจัดจำหน่ายระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power System) จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ภูเขา และเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่เสี่ยงในการลักลอบเข้ามากระทำความผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้อยู่ตลอดเวลา

โครงการนี้จึงจัดตั้งจุดสกัดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานลาดตระเวนครอบคลุมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญที่ยังไม่มีหน่วยพิทักษ์หรือจุดสกัดเข้าไปดูแลความปลอดภัย เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลและยากในการเข้าถึงจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะช่วยทำให้จุดสกัดในพื้นที่ห่างไกลสามารถมีไฟฟ้าใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สามารถใช้อุปกรณ์ลาดตระเวนที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มการตรวจจับลดการกระทำผิด รวมไปถึงลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฎิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบที่จะต่อยอดการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในพื้นที่ห่างไกลที่อื่นๆ ต่อไป”

นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ถูกลักลอบยิงจากการเข้าตรวจลักลอบการต้ดไม้จนเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เหตุเพราะสถานที่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่จะเข้ามาทำอันตรายได้ ทั้งนี้โดยปกติแล้ว ในพื้นที่อุทยานฯ มักจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ซึ่งมีต้นทุนที่สูงและมีเสถียรภาพในการใช้งานที่ต่ำ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้จะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อลาดตระเวน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในยามวิกาล โดยปราศจากพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้สอย การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้มีส่วนช่วยให้อุทยานฯ มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในการทำงาน เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวปณิธานและความตั้งใจของท่านสืบ นาคะเสถียร ที่ต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลายหลายทางชีวภาพของผืนป่า ตลอดจนถึงอุทิศชีวิตและจิตวิญญาณ จนทำให้เกิดมูลนิธิแห่งนี้ขึ้น

ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้นั้น นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่แล้วนั้น ยังจะทำให้อุทยานฯ มีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืน โดยในฐานะที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นต้นแบบ “สำนักงานประหยัดพลังงาน” ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดใช้พลังงานในสำนักงานมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์อื่นๆ ต่อไป”