JR รอลุ้นข่าวดี

น้องใหม่มาแรง อย่าง บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ หรือ JR  ที่เพิ่งลงสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่นาน ผู้บริหารคนเก่ง “จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” ก็ลุยประมูลงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และโทรคมนาคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือ แว่วมาว่ารอลุ้นข่าวดีเร็วๆ นี้ หุ้นดีๆอย่างนี้ ต้องมีประดับพอร์ตแล้วละคร้าบบบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *