July 24, 2024
Latest:
สังคม-CSR

CP LAND มอบความอุ่นใจ ห่วงใยชีวิตเจ้าหน้าที่เขตดินแดง ผ่านโครงการ CP LAND Life Care สู่ปีที่ 7

นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาองค์กร ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างของเขตดินแดงที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เพื่อให้พื้นที่บริเวณอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 หรือ อาคารฟอร์จูนทาวน์ มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ทาง CP LAND จึงอยากตอบแทนความมุ่งมั่น ด้วยการบรรเทาภาระทางการเงินให้แก่ครอบครัวลูกจ้าง CP LAND เพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตจึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มมอบให้แก่ลูกจ้างเขตดินแดง จำนวน 650 – 700 คนต่อปี ภายใต้ชื่อโครงการ CP LAND Life Care  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 นับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 7 ปี   รวมกรมธรรม์กว่า 4,675 ฉบับ  โดยในปี 2567 นี้  ได้จัดทำประกันภัยแบบกลุ่มจำนวน 631 คน

โครงการ CP LAND Life Care มอบความอุ่นใจ ห่วงใยชีวิต นับว่าเป็ยโครงการที่สอดคล้องกับค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในหัวข้อ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ซึ่ง CP LAND มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน  และพนักงาน  เพื่อให้คู่ค้าและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

บรรยายใต้ภาพ: นายกีรติ ศตะสุข (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร CP LAND นางสาวเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร CP LAND มอบกรมธรรม์ประกันภัยแบบกลุ่มแก่ลูกจ้างสำนักงานเขตดินแดง ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการCP LAND Life Care มอบความอุ่นใจ ห่วงใยชีวิต โดยมี นายประเทืองวิทย์ ดีใจ (คนที่ 4 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร CP Tower Fortune Town