July 24, 2024
Latest:
สังคม-CSR

สยามพิวรรธน์ ไอคอนสยาม จับมือ ยูนิลีเวอร์ และเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center ไดร์ฟทรู แห่งแรกย่านฝั่งธนบุรี

• สยามพิวรรธน์ ไอคอนสยาม จับมือ ยูนิลีเวอร์ และเครือข่ายพันธมิตร ต่อยอดโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เพื่อเป้าหมาย Zero Waste ตอกย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมให้คนไทยจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

• เปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center (RCC) หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี

ด้วยแนวคิดหลักของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ยกระดับแผนการบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา ด้วยการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าทำเป็น Recycle Collection Center จัดวางถังเพื่อจัดเก็บวัสดุประเภทต่างๆ 8 ประเภท ที่จุดไดร์ฟทรู ณ สยามพารากอน โดยล่าสุดไอคอนสยามเปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center (RCC) หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่มุ่งบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) สนับสนุนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้าน มาฝากส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ และนำมาเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า ร่วมสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)

คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรก ที่พร้อมเดินหน้าผลักดัน “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โดยสยามพิวรรธน์ได้เปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2021 นับเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการ Recycle Collection Center ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักษ์โลกจำนวนมากซึ่งมีแนวคิดกับการจัดการขยะที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของสยามพิวรรธน์ ที่เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคัดแยกขยะที่เป็นระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและโลกใบนี้

สำหรับปีนี้ สยามพิวรรธน์ ได้ ต่อยอดโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เพื่อเป้าหมาย Zero Waste โดยขยายพื้นที่บริการ Recycle Collection Center มายังไอคอนสยาม ซึ่งจะเป็นจุดไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกย่านฝั่งธนบุรี ณ ไอคอนสยาม

คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า การร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมนั้นเป็นนโยบายสำคัญของไอคอนสยาม เราจึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน  สำหรับโครงการ “Recycle Collection Center” (RCC) นี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการดำเนินการสอดคล้องตามหลักแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ถือเป็นอีก 1 โครงการที่สอดคล้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมของสยามพิวรรธน์ ที่สร้างต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งส่งเสริมให้คนไทยจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรในครั้งนี้ มีเป้าหมายลดปริมาณการฝังกลบของขยะจากการดำเนินงาน 5 ตัน ภายในปี 2568

คุณณัฏฐิณี  เนตรอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ยูนิลีเวอร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ นับตั้งแต่โครงการแรกที่สยามพารากอนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และต่อเนื่องมาที่ไอคอนสยามในครั้งนี้ เพราะโครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาคัดแยกตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการช่วยให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มูลค่าในการรับซื้อ ให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ ตามวิสัยทัศน์หลักของยูนิลีเวอร์ที่จะสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าเราไม่สามารถมีธุรกิจที่แข็งแรงได้ในโลกหรือสังคมที่ป่วย ประเทศไทยมีจำนวนขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตัน แต่มีเพียง  1 ใน 4 เท่านั้นที่สามารถนำกลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือจัดการอย่างถูกวิธี เพราะฉะนั้น เรื่องการจัดการกับพลาสติกหลังการบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศเจตจำนงค์ของเราว่า เราจะต้องเก็บกลับภรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้ามาสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้มากกว่าจำนวนที่เราจำหน่าย ซึ่งเราได้ดำเนินการเต็มกำลังเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้  การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกใช้งานแล้วเข้ามาในระบบนั้น ยูนิลีเวอร์ทำเพียงคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นโยบายภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการจัดเก็บและขนส่ง ร้านรับซื้อของเก่า ผู้รีไซเคิล ประชาชน ดังเช่นโครงการ Recycle Collection Center นี้ ที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นวัตถุดิบ

สำหรับโครงการ “Recycle Collection Center” (RCC) หรือ จุดรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกย่านฝั่งธนบุรี โดยเปิดรับวัสดุ 8 ประเภท ได้แก่ 1.กระดาษ, 2.แก้ว, 3.พลาสติกแข็ง, 4.อลูมิเนียม, 5.พลาสติกแบบยืด, 6. ขวดพลาสติกใส (PET Bottle) 7.บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง  8.พลาสติกแบบซอง Multilayer เช่น พลาสติกซองขนมขบเคี้ยว, ถุง Refill น้ำยาต่าง ๆ เป็นต้น  ที่ยังไม่เคยมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องมาก่อน เพื่อให้ผู้บริโภคนำมาหย่อนลงในถังหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเก็บและจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจะมีการส่งต่อสู่

กระบวนการรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างครบวงจร (Closed Loop Packaging) ซึ่งจะไม่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environment safety) และไม่ถูกนำไปอยู่ในหลุมฝังกลบ (landfill)

 Recycle Collection Center ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ประตู 4 (ฝั่งนอกศูนย์) ชั้น G ไอคอนสยาม ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมโครงการสามารถนำวัสดุและบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว ขับรถมาหย่อนใน RCC ได้อย่างสะดวกสบาย นับเป็นจุดรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์แบบ Drive – Thru แห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี

นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้ลูกค้าได้ร่วมรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบสิทธิประโยชน์ให้สำหรับผู้ที่นำขยะมาฝากที่จุด Recycle Collection Center  สามารถแลกเปลี่ยนเป็น ONESIAM Coin ผ่าน ONESIAM SuperApp โดยลูกค้าจะได้รับ ONESIAM Coin หลังจากสแกนคิวอาร์โค้ดที่บริเวณจุดรับขยะ สำหรับเกณฑ์การให้ ONESIAM Coins นั้นจะคิดตามประเภทและมูลค่าน้ำหนักจริงของขยะที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้วจากที่บ้าน เริ่มต้นที่ 1 ONESIAM Coin สำหรับแก้ว พลาสติกแข็ง พลาสติกแบบยืด พลาสติกแบบซอง Multilayer  และบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง  โดยจะได้ 3 ONESIAM Coins สำหรับกระดาษ และ 5 ONESIAM Coins สำหรับขวดพลาสติกใส สูงสุดที่อะลูมิเนียมรับ 30 ONESIAM Coins

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมและโลกที่ดีขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1338 หรือ Facebook ICONSIAM