การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

บลจ.ลีฟแคปปิตอล คว้าเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม AI Machine Learning เพื่อการลงทุนสำหรับการเกษียณ

บลจ.ลีฟแคปปิตอล คว้าเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม AI Machine Learning เพื่อการลงทุนสำหรับการเกษียณ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 โครงการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S3) ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 4 ล้านบาท

“ทุกคนรู้ว่า การเตรียมตัว เตรียมเงินสำหรับวัยเกษียณมีความจำเป็นมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกปี และข่าวร้ายในข่าวดีที่อายุขัยของมนุษย์มีโอกาสยืนยาวมากขึ้นด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ แต่ทำไมงานวิจัยถึงยังส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องว่า คนไทยเตรียมตัวไม่พอ และส่วนใหญ่อยู่ในเขตอันตราย” คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล, CFA CEO และ Founder ของบลจ.ลีฟแคปปิตอล เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา

โดยคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้เริ่มบริหารเงิน ไม่ได้ลงทุน มาจากแรงเสียดทาน อุปสรรค คือ

  • ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่มีความรู้ ไม่มีเวลา
  • ไม่มีเงินก้อน เงินน้อย จนไม่เห็นว่าสำคัญ
  • เข้าไม่ถึงบริการ คำแนะนำที่เหมาะสม หลงทาง

ด้วยเหตุนี้ทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล ที่เป้าหมายของเราคือการลงทุนที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต (At Lief, We talk about life) ด้วยบริการกองทุนส่วนบุคคลแบบ One stop service เพื่อเป้าหมายระยะยาว เช่น การเกษียณ จึงได้เริ่มพัฒนา “เนิ่น ๆ” (Nern Nern Application) ที่ออกมาแก้ปัญหา แรงเสียดทานข้างต้น เน้นการบริหารเงินเพื่อความมั่นคงด้านการเงินส่วนบุคคล (Financial safety net) ด้วยคุณสมบัติเด่น ดังนี้

  • เริ่มต้นได้ง่าย ไม่มีขั้นต่ำ
  • ทยอยลงทุนด้วยระบบ DCA ยิ่งมีวินัย ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี
  • แบ่งสัดส่วนเงินลงทุนตามความเสี่ยงและเป้าหมาย โดยอัตโนมัติ
  • คัดเลือก ลงทุน ปรับพอร์ตตามสภาวะ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
  • เข้าใจง่าย โปร่งใส ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด    

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน การลงทุนยิ่งเริ่มเร็ว โอกาสสำเร็จยิ่งสูงขึ้น เราจึงพยายามทลายกำแพง ข้ออ้างทั้งหมด เพื่อให้ทุกคน สามารถเริ่มลงทุนได้เร็วที่สุด ขอเพียงแค่ตั้งเป้าหมายและทยอยลงทุนอย่างมีวินัย ภารกิจที่ดูยิ่งใหญ่ก็จะง่ายลงทันที

มาถึงจุดนี้ ถ้าเพื่อน ๆ สนใจ สามารถเข้าจองสิทธิ์ใช้งาน พร้อมรับสิทธิพิเศษ 100 ท่านแรกได้ที่ : www.nernnern-invest.com โดยเราเริ่มให้บริการในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2566 นี้

เนิ่น ๆ ตอบโจทย์การใช้งาน แต่ในด้านการลงทุน บลจ.ลีฟแคปปิตอล ก็พัฒนาต่อเนื่องไม่แพ้กัน เราเชื่อว่า ปัจจุบันรวมถึงในอนาคต นวัตกรรม AI จะมีบทบาทที่สำคัญในทุก ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงินการลงทุน ที่มีข้อมูลให้วิเคราะห์ ประมวลผลจำนวนมาก เราจึงจัดตั้งฝ่ายวิจัยการลงทุนด้วยบุคลากรมากความสามารถที่ได้เข้าพัฒนาศักยภาพในการลงทุน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการลงทุนให้ลูกค้าได้ประโยชน์ในระยะยาว

โดย ดร.ชาติชาย มีสุขโข ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายวิจัย กล่าวว่า “คุณประโยชน์ของ AI จะปรากฏชัดเจนมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง หากมีการประยุกต์ใช้กับสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคน เช่น การเงิน และการลงทุน ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นการออกแบบพอร์ตลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ผนวกกับความสามารถของการเรียนรู้ และการคาดการณ์ผลการลงทุนของ AI ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น การที่โครงการ และบุคลากรได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่ทุ่มเทสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม ย่อมเป็นการยืนยันคุณภาพของงานวิจัยที่เราตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

จึงเป็นเหตุให้เราเริ่มใช้ AI มาช่วยการทำงานของทีมจัดการลงทุนที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์ ไปจนถึงการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน โดยเราได้วางโครงสร้างการประยุกต์ใช้ AI เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

1. Discriminative AI (การใช้ AI ช่วยตัดสินใจ) ประกอบไปด้วย 3 ส่วนย่อย ได้แก่

1.1 Expert System ซึ่งเป็นการออกแบบ model ให้สามารถทำงานเลียนแบบมนุษย์ได้อย่างมีระบบ ซึ่งจะแก้ข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เช่น สามารถพิจารณาหลักทรัพย์ได้จำนวนมากขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น

1.2 Machine Learning คือการออกแบบ model ที่เราสามารถเข้าใจโครงสร้างการตัดสินใจ ให้เรียนรู้จากข้อมูล ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างไปจาก model ที่ออกแบบโดยมนุษย์ (Expert System) เนื่องด้วย Machine Learning model มีลักษณะอธิบายการทำงานได้ เราจึงสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และนำกลับไปพัฒนาปรับปรุง model ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก

1.3 Deep Learning คือการสร้าง model ที่เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบแนวทางการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง แต่มุ่งเน้นให้ผลลัพธ์จาก model มีความเที่ยงตรงมากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งมักจะต้องออกแบบ model ที่มีความซับซ้อนและมีโอกาสจะพัฒนาไปได้อีกมากในอนาคต

2. Generative AI (การใช้ AI ช่วยสร้างข้อมูล)

ถือว่าเป็นการใช้ความก้าวหน้าของ AI ที่สามารถช่วยสร้าง content ขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลเดิม ตัวอย่างที่หลายคนรู้จักคือ ChatGPT (Chat Generative Pretrained Transformer) โดยเราพัฒนา Chatbot ที่สามารถสรุปและจัดโครงสร้างข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากแต่มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์

ระบบการเรียนรู้ด้านภาษาและความสามารถในการสร้าง content ที่ยังคงสอดคล้องกับข้อมูลเดิมด้วยรูปแบบที่นำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น ของ Generative AI ช่วยให้ทีมจัดการลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ครอบคลุมมากขึ้นและเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่มีอยู่แล้ว ย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

โดยหนึ่งในบุคลากรฝ่ายวิจัยการลงทุน นายศุภกร ดำนิล ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 ซึ่งได้รับเหรียญทองแดง โดยได้มีส่วนร่วมทำงานวิจัยกับทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล ในหัวข้อ “Dynamic Asset Allocation Using Deep Learning” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นโครงการภายใต้โครงการปัญญาประดิษฐ์ / วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน Artificial Intelligence & Robotics for All มุ่งสร้างเสริมศักยภาพ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็น นวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจลูกค้า เแผนเกษียณ การบริหารความเสี่ยง และผลตอบแทนที่จะพานักลงทุนเข้าสู่เป้าหมายแล้ว การประยุกต์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เงินลงทุนของลูกค้ามีโอกาสเติบโต สอดคล้องไปกับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล จึงขอขอบคุณทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มอบโอกาสและเงินทุนในการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเครื่องมือการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

บริการลงทุนสำหรับเป้าหมายเกษียณ : https://liefcapital.com/kasian-system/

Line Official : @Liefcapital หรือ https://lin.ee/5d3DQ6y

สนใจการลงทุนกับแอปพลิเคชัน Nern Nern สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : www.nernnern-invest.com   

Line Official : @nern-nern หรือ https://lin.ee/A5qYhd6