July 24, 2024
Latest:
ในประเทศ

ครั้งแรกของโลก! VIMB สานต่อความร่วมมือ Harvey Law Group เปิดตัวโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ

ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Harvey Law Group (HLG) และ Vanuatu Investment Marketing Bureau (VIMB) เปิดตัวโปรแกรมการลงทุน Capital Investment Immigration Plan (CIIP) ภายใต้โครงการ Vanuatu Citizenship by Investment มุ่งเน้นสนับสนุนด้านความยั่งยืนของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดค่าคาร์บอนให้เป็นศูนย์ในปี 2030

วานูอาตู ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก เปิดตัวนโยบายที่ท้าทายที่สุดนโยบายหนึ่งของโลก คือ นโยบายการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานทดแทน 100% ในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ภายในปี 2030 พร้อมกับเป้าหมายที่ท้าทายในการจัดการกับความสูญเสียและภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การประกาศดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของวานูอาตูที่จะสร้างบทบาทสำคัญในเวทีโลกในการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการริเริ่มเชิงนวัตกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นการบริหารโครงการของวานูอาตูเพื่อขับเคลื่อนการจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ และให้การสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Goals ในปี 2030 ภายใต้โครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วของประเทศ ด้วยการเดินทางโดยเครื่องบินเพียงไม่ถึง 3 ชั่วโมงจากออสเตรเลียและพื้นที่ที่ประกอบด้วยเกาะแก่งมากกว่า 80 เกาะ วานูอาตูยังถูกจัดอันดับใน Happy Planet Index (HPI) ให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

โปรแกรมการลงทุน CIIP เป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะได้รับสัญชาติวานูอาตูโดยการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของวานูอาตู เริ่มต้นที่ 138,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 4 คนต่อ 1 ใบสมัคร “CIIP – CNO Future Fund” เป็นการลงทุนโดยตรงต่อเศรษฐกิจของวานูอาตู ซึ่งระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาการลดการปล่อยมลพิษของรัฐบาล (2022) เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความมุ่งมั่นที่จะลดค่าคาร์บอนจาการผลิตไฟฟ้าให้เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2030

CNO Future Fund มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรด้วยการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การยกระดับและขยายผลิตภัณฑ์และภาคส่วน CNO ในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ CNO Future Fund มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการผลิตให้เป็นไปตามสัญญาการจัดหารายปี จำนวน 17 ล้านลิตร  ซึ่งจำเป็นต่อการทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศจำนวนมาก ซึ่งสามารถตอบสนองได้ด้วยการเพิ่มการผลิต CNO ในปัจจุบันเป็นสองเท่าในระยะเริ่มแรกนอกจากผู้ลงทุนใน CNO Future Fund ภายใต้ CIIP จะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติและหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐวานูอาตูแล้ว ยังรวมถึงการมีภูมิลำเนาในประเทศที่เกือบจะปลอดภาษี ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า100 ประเทศทั่วเอเชีย อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และแคริบเบียน การขอวีซ่าระยะยาวเข้าประเทศออสเตรเลียก็สามารถทำได้โดยการสมัครวีซ่าออนไลน์

ซึ่งนักลงทุนยังสามารถรวมคู่สมรสและบุตรของตนได้ การลงทุนนี้จึงเหมาะที่จะเป็นทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางอนาคตของครอบครัวด้วยการเป็นพลเมืองของประเทศที่ยังคงความบริสุทธิ์ทางนิเวศวิทยา ปราศจากอาชญากรรม และเงียบสงบ การได้สัญชาติวานูอาตูนั้นจะได้ตลอดชีวิตและสามารถส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นได้ ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องการพำนักอาศัยหรือภาษา และในฐานะที่เป็นโครงการเพื่อการได้สัญชาติเดียวที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วานูอาตูจึงเป็นจุดหมายปลายทางของการขอสัญชาติโดยการลงทุนที่ได้รับการตอบรับอย่างดีพร้อมข้อได้เปรียบมากมาย

James E. Harris ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า “ในฐานะที่เรียกว่ารัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) วานูอาตูรับบทบาทผู้นำระดับโลกที่ให้การสนับสนุนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ประเทศได้รับความชื่นชมและการสนับสนุนจากนานาชาติเป็นอย่างมาก ขยายไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้วานูอาตูเป็นศูนย์กลางความยั่งยืนในมหาสมุทรแปซิฟิก และด้วยความร่วมมือจากนานาประเทศ เช่นประเทศไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับวานูอาตูในการพัฒนา ‘เศรษฐกิจสีเขียว’”

Robin Kapapa ประธานคณะกรรมาธิการการได้มาซึ่งสัญชาติวานูอาตู กล่าวว่า “ช่องทางการลงทุนจากต่างประเทศผ่านโครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติวานูอาตูอันมีชื่อเสียงของประเทศ ถือเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นของรัฐบาลวานูอาตู ซึ่งช่วยให้ประเทศสามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก สร้างกลุ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีความมุ่งมั่นและเป็นการลงทุนระยะยาวหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของวานูอาตู ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถเห็นถึงมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงของโปรแกรมการได้มาซึ่งสัญชาติผ่านโครงการเชื่อมโยงการลงทุน CIIP ของเรา”

“การได้รับสิทธิพิเศษในการเปิดตัว CIIP – CNO Future Fund ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับผม ในฐานะกรรมาธิการการค้าแห่งวานูอาตูประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ COO ของ VIMB ผมเชื่ออย่างแรงกล้าในศักยภาพของโครงการนี้ ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาสังคมโดยรวมในวานูอาตูอีกด้วย สังคมของเราทุกชนชั้นจะได้รับผลประโยชน์จากความพยายามที่มีวิสัยทัศน์นี้ ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความก้าวหน้าแบบองค์รวมและยั่งยืน” กล่าวโดย Mr. Daniel Agius กรรมาธิการการค้าวานูอาตูประจำกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ COO ของ VIMB ดำรงตำแหน่งในระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2560 VIMB เป็นบริษัทชั้นนำท่ามกลางผู้ให้บริการมืออาชีพในวานูอาตู มีสำนักงานใหญ่ในวานูอาตูและสำนักงานสาขาในพอร์ตวิลลา สิงคโปร์ ดูไบ และลอนดอน VIMB ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นตัวแทนของโครงการการลงทุนเพื่อขอสัญชาติวานูอาตู ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศ

Mr. Bastien Trelcat หุ้นส่วนของ Harvey Law Group (HLG) กล่าวว่า“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ VIMB เพื่อสนับสนุนโครงการการได้มาซึ่งสัญชาติผ่านการลงทุนที่มุ้งเน้นความยั่งยืนของประเทศ โดยถือเป็นโครงการแรกของโลก ความร่วมมือนี้จะส่งผลดีต่อประเทศและพลเมืองวานูอาตูและโลก ความคิดริเริ่มนี้จะเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของโครงการ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของโครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติว่าต้องรวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขั้นตอนการเสนอสิทธิการได้สัญชาติให้บุคคลทั่วไป”

Harvey Law Group (HLG) สำนักงานกฎหมายข้ามชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกเชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นอยู่อาศัยและการได้สัญชาติจากการลงทุน ได้รับการยอมรับในการเสนอโปรแกรมการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุมมากกว่า 30 โครงการ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงและสำนักงานสาขาอีก 20 แห่ง HLG ได้แนะนำครอบครัวหลายพันครอบครัวไปสู่เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในการช่วยพวกเขาย้ายถิ่นฐานไปยังบ้านหลังที่สอง บริษัทได้ส่งเสริมโครงการมอบสัญชาติวานูอาตูอย่างแข็งขันมาตั้งแต่ปี 2016

โดยสรุปแล้ว โปรแกรมการสนับสนุนเงินทุน การย้ายถิ่นฐานที่อยู่จากการลงทุนของวานูอาตู (CIIP) เป็นโครงการด้านสัญชาติที่ยั่งยืนโครงการแรกของโลก ที่ผสมผสานคุณลักษณะของวานูอาตูที่เป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดต่อการได้รับสัญชาติทางเลือก บวกกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจได้อย่างลงตัว มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายของวานูอาตูในการเป็นศูนย์กลางที่ยั่งยืนและเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศในแปซิฟิก

สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vanuatu Citizenship-by-investment program

ได้ที่ www.harveylawcorporation.com