ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

ทีเซลส์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “Bio Asia Pacific 2023” 6-8 กันยายน ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก (VNU ASIA PACIFIC) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration : Bring it to Life รวมพลังจากผู้ประกอบการ นักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติมาไว้ในงานเดียว เพื่อสร้าง Life Sciences Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนา เชื่อมโยง สนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้ง Life Sciences, Bio Tech, Med Tech, Digital Health, Precision Medicine, Biopharma และ Smart Health Services รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อผลักดันผลงานวิจัยออกสู่ตลาด และสร้างโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Startup และ SMEs โดยภายในงานพบกับ
• การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Cryogenic Storage in the era of GMP and GXP, Advanced Antibody Discovery Platform for Biomedical Innovations, ATMP Consortium Ignition: Reinforcing Collaboration and Harmonization to Unlock ATMPs Development in Thailand, มาตรฐาน AI ทางการแพทย์ AI Medical Standard Guidelines, Thailand Stem Cell Research Landscape: Unlocking Innovations in Medicine, Topical issues in biotechnology and health-related patenting in Europe เป็นต้น
• กิจกรรม Pitch & Partner การเปิดเวทีให้กับกลุ่ม Startup กลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมประกวดแนวคิด ผลงานและแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
• กิจกรรม Company Presentations การนำเสนอผลงานและอัปเดตความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทชั้นนำ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
• การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และบริการในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
งาน Bio Asia Pacific 2023 จัดระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดร่วมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 เพื่อผสานพลังร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย ให้มุ่งสู่การเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bioasiapacific.com