การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

กลุ่ม KTIS เปิดปัจจัยบวกหนุนผลกำไรโต

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยแจ้งผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ของปี 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,027.4 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนถึง 211.0% เนื่องจากปริมาณและคุณภาพอ้อยดีกว่าปีก่อนมาก ประกอบกับราคาขายผลผลิตทั้งสายธุรกิจน้ำตาลทราย และธุรกิจชีวภาพก็สูงกว่าปีก่อนด้วย ทำให้อัตรากำไรทั้งสายธุรกิจน้ำตาลและสายธุรกิจชีวภาพสูงขึ้น