กิน-เที่ยว

Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน

วัน 28 เมษายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดงานแถลงข่าว เพื่อเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดเลย พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ และ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับงาน “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน”กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2566 ( 5 วัน ) ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2

เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการสินค้าสิ่งทอ เกษตรแปรรูป สมุนไพร และสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นและมีศักยภาพในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ