ในประเทศ

ผอ.ภรณี สสส.รับรางวัลบุคคลต้นแบบผู้อุทิศชีวิตเพื่อคนพิการ-คนไร้บ้านและประชากรกลุ่มเฉพาะ

พม.เชิดชูเกียรติ 9 บุคคลต้นแบบ “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้าน ผอ.ภรณี สสส.เข้ารับรางวัลในฐานะบุคคลต้นแบบผู้อุทิศชีวิตเพื่อคนพิการ-คนไร้บ้านและประชากรกลุ่มเฉพาะ

ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบรางวัล ‘ผู้เสียสละเพื่อสังคม’ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้มอบรางวัลให้ 9 บุคคลต้นแบบ ที่ทุ่มเททำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้คนในสังคมโดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยกย่องให้เป็น ‘ผู้เสียสละเพื่อสังคม’ ที่ขับเคลื่อนงานเพื่อคนกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน คนพิการ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัด พม. ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

นางภรณี กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญต่อสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ หรือที่สังคมมักเรียกกัน ‘คนกลุ่มเปราะบาง’ ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกมาโดยตลอด การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน สานพลังภาคีเครือข่าย พัฒนา‘นวัตกรรมที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง’ ทำให้คนกลุ่มนี้ตั้งหลักชีวิต มีที่พัก และมีรายได้ ขณะที่คนพิการ สสส. ผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ทำให้คนพิการมีงานทำกว่า 50,000 อัตรา สร้างรายได้กว่า 5,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีประชากรกลุ่มอื่นๆ ที่ สสส. ส่งเสริมสุขภาวะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังหญิง ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกด้วย

“ขอบคุณ พม. ที่มอบรางวัลนี้ให้ และขอบคุณ สสส. องค์กรที่เปิดโอกาส ให้ตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับทุกคน เพราะไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นใคร ก็มีสิทธิที่จะได้รับบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สำคัญขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ที่ร่วมกันเป็น “ผู้เสียสละ” ทำงานเพื่อสังคมด้วยกัน พร้อมสัญญาเดินหน้าสานพลังสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะต่อไป” นางภรณี กล่าว