การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

SABINA ตั้งเป้าปีนี้โต 15% พร้อมเดินหน้าจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นอัตราปันผล 100% ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พ.ค. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  19 พ.ค. 2566 หลังจากบริษัทฯ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2565 เติบโตเพิ่มขึ้นทั้งรายได้และกำไรสุทธิ โดยรายได้รวมอยู่ที่ 3,185.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 20.0% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 417.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 41.8% สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ 15% จากปีก่อน ซึ่งจะทำให้รายได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากที่เคยทำไว้ในปี 2562