กิจกรรม-ภาพสังคม

เต็ดตรา แพ้ค เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หารือโอกาสในการร่วมมือเสริมสร้างการศึกษาและการพัฒนาธุรกิจอาหาร

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก นำโดย คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ คุณสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน และ คุณฐาปนี จันทร์หอม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมสถาบัน และหารือโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคตด้านการศึกษาและพัฒนาธุรกิจอาหาร

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้แก่ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร คุณพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริหารทรัพยากร คุณปาริชาต บัวขาว รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ ที่ปรึกษาคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ บุญปาน รักษาการคณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และคุณสุปิยะ ตันศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยได้หารือโอกาสทางความร่วมมือในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าศึกษา และการพัฒนาธุรกิจอาหารในประเทศไทย อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการคณะการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Lab) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (PIM AIR) PIM Food Academy และ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เต็ดตรา แพ้ค รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจที่ได้รับการไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาและธุรกิจอาหารชั้นนำ ในการหารือโอกาสทางความร่วมมือ อันเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ธุรกิจ แต่ยังมีประโยชน์ต่อการศึกษาและการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย ทั้งนี้ เต็ดตรา แพ้ค มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จจะเป็นรากฐานที่ยั่งยืนได้ทั้งต่อบริษัทและประเทศต่อไป

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค

เต็ดตรา แพ้ค คือผู้นำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้คนนับพันล้านในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 25,000 คนซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั่วโลก เราเชื่อในความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและการมอบความยั่งยืนแก่ธุรกิจนี้ ปรัชญาการทำงานของเราคือปกป้อง ทุกคุณค่า™ หรือ “PROTECTS WHAT’S GOOD™” ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเราในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและซื้อหาได้ในทุกที่
ข้อมูลเกี่ยวกับ เต็ดตรา แพ้ค กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.tetrapak.com/th