ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

รพ.เจ้าพระยาป้องกันพิษสุนัขบ้า

โรงพยาบาลเจ้าพระยาตระหนักถึงปัญหาทางสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามาโดยตลอด เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมถึงมาตรการควบคุมสุนัขจรจัดในทุกพื้นที่ก็ทำได้ยาก จึงขอแนะนำครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบล่วงหน้าก่อนสัมผัสโรค เพราะหากเกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เชื้อจะทำลายระบบประสาท ผู้ติดเชื้อจะปวดเมื่อย เพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ กลัวน้ำ กลัวลม กระสับกระส่าย มีอาการทางระบบประสาท เป็นอัมพาต และเสียชีวิตได้ ปรึกษาศูนย์วัคซีน รพ.เจ้าพระยา โทร.02-884-7000 หรือทาง Line ID: @chaophya