ในประเทศ

เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค หนุนนโยบาย รมว.ศึกษา และ สพฐ. ให้งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าบุหรี่

เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค หนุนนโยบาย รมว.ศึกษา และ สพฐ. ให้งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าบุหรี่ เพื่อรักษาจรรยาบรรณครูเป็นแบบอย่างต่อสังคม พร้อมสโลแกนงานปลอดเหล้าเพราะเราเป็นครู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพิ่มศรัทธาจากผู้ปกครองและสังคม ลดปัญหาผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะอุบัติเหตุคนเมา

เครือข่ายผู้ปกครองและครู 4 ภาค ภายใต้โครงการครูดี ไม่มีอบายมุข สนับสนุนโดย สสส. และเครือข่ายงดเหล้า นำโดยนางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล นางสาวริมล โพธิ์ชัยรัตน์ และนางปฎิมา ธนะปุระ ตัวแทนครูดีไม่มีอบายมุขและผู้ปกครอง4 ภาค ได้เดินทางพร้อมครูและผู้ปกครองจำนวน 25 คน เพื่อพบนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจที่กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์เชิญชวนและหนุนให้เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพฐ. 245 เขตทั่วประเทศจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้รณรงค์เชิญชวนให้เกิดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าเพราะเราเป็นครู ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นเรื่องดีที่ควรมีการรณรงค์เชิญช่วนต่อเนื่องไปทุกปี เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งทุกหน่วยงานของกระทรวงควรนำไปเป็นนโยบายและปฏิบัติกันต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ต้องขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายครูทั้ง 4 ภาค ภายใต้โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ที่มาช่วยย้ำเรื่องการ “เป็นแบบอย่างที่ดี ที่มีคุณค่ามากกว่าคำสอน” เพราะเห็นประโยชน์ของการทำให้อาชีพครูปลอดเหล้าบุหรี่ตามจรรยาบรรณครู และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็เน้นย้ำว่าครูต้องเป็นแบบอย่างแก่สังคม งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าจึงเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนสังคม เป็นเรื่องที่ดีมากที่ครูทุกคนต้องช่วยกัน ที่สำคัญคือต้องขอบคุณจริงๆที่ผู้ปกครองมากันเป็นครอบครัวเพื่อมาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ สพฐ.เองให้ความสำคัญ และต้องช่วยกันขยายผลออกไปให้เต็มพื้นที่ในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้ง เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่ด้วย

ด้านตัวแทนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข นางสาวริมล โพธิ์ชัยรัตน์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นครู รู้สึกภูมิใจ ที่สพฐ.ขับเคลื่อนรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นศรัทธาในครูมากขึ้น และยังเป็นการไม่เพิ่มคนเมาในท้องถนนเพื่อลดโศกนาฎกรรมในวันเกษียณอายุราชการครู โดยเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเพราะโครงการนี้เน้นขอความร่วมมือ แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนอาจจะยังไม่ให้ความสำคัญ โดยพวกเราจะขอติดตามเชิญชวนให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับนโยบายนี้

นางปฎิมา ธนะปุระ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ปกครองที่มีหลานอยู่ในวัยเรียน เมื่อเห็นข่าวด้านลบ ที่เกิดจากครูไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขโดยเฉพาะเหล้า เบียร์ ทำให้ รู้สึกเป็นห่วงหลาน แต่เมื่อได้รับรู้และเห็นการจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า ที่สพฐ.ทำอย่างต่อเนื่องรู้สึกสบายใจขึ้นและชื่นชมว่า หน่วยงานการศึกษาที่ดูแลครูมิได้นิ่งเฉยกับปัญหาการดื่มเหล้า เบียร์ของครู และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างค่านิยมไม่เลี้ยงเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเกษียณ และงานวันครู ตนในฐานะของผู้ปกครอง ก็ขอวิงวอนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายแนวคิดนี้ไปยังหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดที่กระทรวงศึกษาธิการดูแลอยู่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนจะพอใจและศรัทธาในตัวครูเพิ่มมากขึ้น