July 24, 2024
Latest:
ธุรกิจ-ตลาดในประเทศ

กระทรวงพาณิชย์เจ้อเจียง ประเทศจีน เปิดตัวงาน Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022

กระทรวงพาณิชย์เจ้อเจียง ประเทศจีน เปิดตัวงาน Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022  จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แสงสว่าง เมืองอัจฉริยะสุดยิ่งใหญ่   หวังเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและอาเซียน

จาง เสี่ยว เหวิน รองอธิบดี กรมพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์เจ้อเจียง ประเทศจีน กล่าวถึงภาพรวม เจ้อเจียง ถือเป็นมณฑลการค้าต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน และยังเป็นมณฑลชั้นนำที่มีส่วนในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าตามแผน Belt and Road และ The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งอาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกสามอันดับแรกของมณฑลเจ้อเจียง โดยในปี 2564 เจ้อเจียงมีมูลค่านำเข้าและส่งออกไปยังตลาดอาเซียนรวมกว่า 541.23 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.2 % และตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ 340.56 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17.9%

นับตั้งแต่การลงนาม RCEP ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตัวเลข GDP ของประเทศไทยปี 2564 แซงหน้าสิงคโปร์ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังเป็นอันดับสองในอาเซียน ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เสนอโดยรัฐบาลไทยและการจัดวางระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ดำเนินการมาหลายปีแล้ว พิสูจน์ได้ว่าเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น คือ การส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และทำให้นวัตกรรมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อไป

ด้วยเจ้อเจียงเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน องค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้ปรากฎขึ้นในการสร้าง Digital Zhejiang ซึ่งเจ้อเจียงและไทย มีโอกาสในวงกว้างสำหรับความร่วมมือทางการค้าทวิภาคีสร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต จากความสำคัญดังกล่าว ทางกระทรวงพาณิชย์เจ้อเจียง จึงเตรียมจัดงาน งานเจ้อเจียง อินเตอร์เนชันแนล เทรด (ไทยแลนด์) เอ็กซิบิชั่น 2022 (Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022) ในรูปแบบพาวิลเลี่ยน ซึ่งจะจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร แสงสว่าง และเมืองอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะจัดงานในรูปแบบผสมผสานออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมงานในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเจ้อเจียงได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง แสงสว่าง และเมืองอัจฉริยะของเจ้อเจียง รวมถึงเพื่อขยายการค้าและการลงทุนทวิภาคี โดยการรวบรวม 73 ผู้ประกอบการส่งออกของมณฑลเจ้อเจียงเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการบนพื้นที่กว่า 810 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กร แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากมณฑลเจ้อเจียง มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของแบรนด์ส่งออกของเจ้อเจียงและสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ “Made in Zhejiang”

โดยมีกลุ่มผู้ประกอบหลัก อาทิ Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd ผู้ให้บริการอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์ และบิ๊กดาต้า ซึ่งเป็นผู้นำในอนาคตของ AIoT นำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กล้องวงจรปิด การเข้าถึง อินเตอร์คอม นาฬิกาปลุก ซอฟต์แวร์ Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd ผู้ให้บริการโซลูชัน ระบบและบริการด้านความปลอดภัยแบบ end-to-end เพื่อสร้างมูลค่าให้กับการดำเนินงานในเมือง การจัดการองค์กร และผู้บริโภค นำเสนอเทคโนโลยี กล้องบังคับใช้ AI, กล้องเครือข่าย WizMind เซิร์ฟเวอร์เฝ้าระวัง วิดีโออัจฉริยะ รวมถึง Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นบ้านอัจฉริยะในตลาดโลก นำเสนออุปกรณ์อัจฉริยะประเภทต่างๆ ที่ผสานรวมเทคโนโลยี IoT ขั้นสูงและบริการคลาวด์ เพื่อสร้างฐานของโซลูชันบ้านอัจฉริยะและโซลูชันอุตสาหกรรมอื่นๆ นำเสนอเทคโนโลยี ล็อคประตูอัจฉริยะ ชุดสัญญาณเตือนภัย เซ็นเซอร์อัจฉริยะ กล้องสมาร์ทในร่ม / กลางแจ้ง  Inventronics (Hangzhou), Inc. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไดรเวอร์ LED ชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพระดับสากลที่สำคัญทั้งหมด นำเสนอเทคโนโลยี ไดร์เวอร์ LED กลางแจ้ง (ไฟถนน ไฟอุตสาหกรรม ไฟสนามกีฬา ไฟเสาสูง ไฟปลา) โปรแกรมควบคุมแสงแนวนอน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หวังว่าการจัดงานแสดงสินค้า Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022 จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ พัฒนาไปสู่ตลาดอาเซียนและใช้เงินปันผล RCEP ให้เกิดประโยชน์ และนำ “แบรนด์เจ้อเจียง” ไปสู่ตลาดสินค้าชั้นนำของโลกในด้านความปลอดภัย แสงสว่าง การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อื่นๆ Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022 ถือเป็นสัญญาณจากเจ้อเจียงถึงประเทศไทยและแม้แต่อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในยุคหลังโรคระบาดอย่างแข็งขัน สถานการณ์โดยรวมค่อยๆ ฟื้นตัว หวังว่าในงานแสดงสินค้าครั้งนี้จะได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับทุกคน ได้เร่งการสร้างเสริม บูรณาการ และดูแลจัดการทรัพยากรแบบ win-win ระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมจีน-ไทยในระดับที่สูงขึ้น