กิจกรรม-ภาพสังคม

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2563” หรือ “2020AMCHAM CSR Excellence Recognition Award” ระดับ Gold จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมีนางไฮดี้ กัลแลนท์ กรรมการบริหารหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดย เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี จากการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง รางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย และยังถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของ เอไอเอ ประเทศไทย ในการสนับสนุนให้ผู้คนในสังคม มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives- เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงค็อก