WGE คว้างานก่อสร้าง โครงการ Modiz Launch

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (WGE) และ คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) ได้ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างในโครงการโมดิซ ลอนช์ (Modiz Launch) โดยเป็นงานก่อสร้างคอนโด High Rise สูง 36 ชั้น 1 อาคาร มีระยะเวลาก่อสร้าง 22 เดือน งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *