ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

3 วันของโอกาส ในงาน SME-GP Day 19-21 สิงหาคม 2565 เข้าชมฟรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญชวนผู้ประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน “SME-GP Day” รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” โดยภายในงาน แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 รูปแบบ ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในส่วนของวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 จะเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับงานสัมมนาและการแนะนำสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ยังเตรียมเสวนาในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนะนำสินค้าและบริการต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แล้วพบกัน…

19 – 21 สิงหาคม 2565   เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  อาคาร 6 เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย