สังคม-CSR

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ และบริษัทในเครือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ยาให้มูลนิธิสายเด็ก 1387 ครั้งที่ 4

พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด พร้อมด้วย สุภัคพร พงษ์พันธุ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ เป็นตัวแทนของเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 เป็นมูลค่ารวมจำนวน 28,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดถุงยังชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิสายเด็ก 1387 โดยมี อิลยา สมิร์นอฟ กรรมการและผู้อำนวยการศูนย์ มูลนิธิสายเด็ก 1387 บาทหลวงบิล คราวส์ ผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสายเด็ก 1387 และกัญญภัค อยู่สุข ผู้จัดการศูนย์ มูลนิธิสายเด็ก 1387 ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิสายเด็ก 1387 ถนนไมตรีจิต เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

มูลนิธิสายเด็ก 1387 (The Hub)  เป็นศูนย์พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนและเด็กเร่ร่อนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวมถึงบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทั่วประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงสิทธิในการศึกษา มีสุขภาวะ ได้รับโภชนาการที่ดี ได้รับการคุ้มครอง และเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต มีความเคารพในตัวเอง มีความเชื่อมั่นในทางที่ดี เสริมทัศนคติที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้