ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเงินขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นทางการเงินในระยะยาว ผ่านกิจกรรมและสื่อความรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คาดเข้าถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมกว่า 3 แสนราย องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *