ม.มหิดล จัดวิ่ง MUSS Mini Marathon รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดวิ่ง “MUSS Mini Marathon รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6” เปิดบ้าน ม.มหิดล ศาลายา ต้อนรับนักวิ่งหลังนิวนอร์มอล เชื่อมั่นปลอด Covid-19 ด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งการเดิน-วิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ประหยัดงบประมาณ อีกทั้งช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิต เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) จึงได้จัดงานเดิน-วิ่ง “รวมพลคนรักพ่อ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนรู้การจัดงานเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 ต่อจากมหกรรมวิ่งออนไลน์ MUSS Virtual Run ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมาที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน โดยจะนำรายได้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการการกีฬาของวิทยาลัยฯ

“MUSS Mini Marathon รวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 6” กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใน 2 ระยะ ได้แก่ 10.5 กิโลเมตร (ปล่อยตัวเวลา 05.50 น.) และ 4.3 กิโลเมตร (ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.) โดยยังคงดำเนินกิจกรรมตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) จำกัดนักวิ่งเพียง 2,000 คน และจะให้นักวิ่งทุกคนวัดไข้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย ณ จุดสตาร์ท – จุดเข้าเส้นชัย (บริเวณสนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) และจุดต่างๆ ในบริเวณงานที่มีผู้คนอยู่รวมกันมากกว่า 4 คนขึ้นไป ได้แก่ จุดรับฝากของ และซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม โดยจะมีถ้วยรางวัลให้แก่ผู้แข่งขันในระยะ 10.5 กิโลเมตร ที่เข้าเส้นชัยในประเภท Overall อันดับที่ 1 และรุ่นอายุ อันดับที่ 1 – 3 (ชาย/หญิง)

สมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2441-4295-8 ต่อ 108, 109, 110  www.ss.mahidol.ac.th FB : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *