ในประเทศ

สายกรีนต้องว้าว! “ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกรีไซเคิล” ทนทาน สร้างรายได้ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สายกรีนต้องว้าว! ผลงานพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อม ของ รร.บ้านน้ำภู จ.เลย ที่ซีพี ออลล์ ให้การสนับสนุนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED ที่ส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียน นำขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นไม้กวาด นอกจากจะมีความทนทานกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวทั่วไปแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียน และชุมชน อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับน้องๆ นักเรียนอีกด้วย 

โรงเรียนบ้านน้ำภู  อำเภอเมือง จังหวัดเลย แต่เดิมมีปัญหาขยะขวดพลาสติกในโรงเรียนและพื้นที่บริเวณรอบชุมชนเป็นจำนวนมาก สร้างภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งนายนิพนธ์ แสนนางชน อดีตผู้อำนวยการและคณะอาจารย์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะจัดการปัญหาขยะพลาสติก จึงเป็นที่มาของโครงการ “ขวดน้ำพลาสติกมีคุณค่าพัฒนาสู่อาชีพและสิ่งแวดล้อม” 

โดยโรงเรียนบ้านน้ำภู ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการจาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  ภายใต้การสนับสนุนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED เพื่อดำเนินโครงการด้วยการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ “ไม้กวาดพลาสติก” ที่มีความแข็งแรง คงทน อายุการใช้งานนาน สีสันสวยงาม ปัจจุบันมียอดสั่งจองไม้กวาดจากคนในพื้นที่จำนวนมาก สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะขวดพลาสติกได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิด 7 GO GREEN ของเซเว่น อีเลฟเว่นอีกด้วย 

นายนิรุจน์ พักกระโทก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู กล่าวว่าจากการดำเนินโครงการ “ขวดน้ำพลาสติกมีคุณค่าพัฒนาสู่อาชีพและสิ่งแวดล้อม” ทำให้โรงเรียนสามารถลดปริมาณขยะขวดพลาสติก แก้วพลาสติกให้หมดไปได้ เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จากขยะไร้ค่า สู่การสร้างมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน   เมื่อสามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมายแล้ว ทางโรงเรียนมีเป้าหมายจะขยายผลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ “ไม้กวาดพลาสติก” เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชนต่อไป  และขอบคุณซีพี ออลล์ที่ให้การสนับสนุน ให้โอกาส รวมถึงงบประมาณ  แนวคิด การติดตามผล ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ และเกิดโครงการดีๆ ต่อโรงเรียน ชุมชน สิ่งแวดล้อม   

สำหรับกระบวนการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกนั้นก็ไม่ยาก นักเรียนสามารถนำขวดพลาสติกไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย  นำขวดมาตัดโดยเอาไปใส่ในเครื่องตัดหรือตัดด้วยมีด จากนั้นนำขวดไปใส่เครื่องดึงเส้นแล้วทำการดึงเส้น และนำเส้นที่ได้มาพันรอบแผ่นไม้ขนาด 40 เซนติเมตรใช้เส้นจากขวดประมาณ 5-6 ขวด  ต่อด้วยการนำไม้พันเส้นไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5-10 นาทีเพื่อช่วยให้เส้นรัดแน่นและมีความแข็งตัว เสร็จแล้วนำเส้นที่ได้ออกจากแผ่นไม้ และนำเส้นที่ได้ไปตากหรือผึ่งแดดให้แห้ง เมื่อตากแห้งแล้วไปชั่งน้ำหนัก (2 ขีด) และมัดเป็นกำๆ  นําเส้นที่ได้ไปมัดโดยใช้ลวดมัดให้แน่นแล้วนำไปใส่ด้ามที่เตรียมไว้  ทําการถักไม้กวาดโดยเส้นที่ใช้ถักจะเป็นเส้นที่ไม่ได้ต้มซึ่งเราจะยึดเส้นให้ตรงด้วยกรรไกรส่วนลายที่ใช้ในการถักไม้กวาดคือลายกระดูกงู จากนั้นนำไม้กวาดที่ถักเสร็จแล้วมาเป่าลมด้วยเครื่องเป่าลมร้อนเพื่อทำให้ขวดรัดตัวไม้กวาดเข้ากับด้ามให้แน่นจะได้ไม้กวาดที่สวยงามและใช้งานได้ 

ด้านน้องแพร-เกตุชุลี แก้วสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้แนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาขยะและการเพิ่มมูลค่าขยะแล้วนั้น หลังจากลงมาเรียนรู้ศึกษาวิธีการทำไม้กวาดพลาสติก พร้อมกับได้เรียนรู้วิธีการขาย การสร้างรายได้  ก็เห็นคุณค่าและวิธีการสร้างประโยชน์จากขยะพลาสติก ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ทำให้ตนเองมีทักษะวิชาชีพ และเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ทั้งนี้โครงการ “ขวดน้ำพลาสติกมีคุณค่าพัฒนาสู่อาชีพและสิ่งแวดล้อม”   ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 24 โรงเรียน Best practice ประเภทโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED ของบมจ.ซีพี ออลล์ ซึ่งเชื่อว่าหากสามารถขยายผลต่อยอดไปยังโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ ได้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกได้อีกทางหนึ่ง