กิน-เที่ยว

มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษธิติ ร่วมเปิดตัว “สุข เต็ม สิบ” กิจกรรมใหม่ โปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ กรมการท่องเที่ยว

มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษธิติ  ร่วมเปิดตัว “สุข เต็ม สิบ” กิจกรรมใหม่  โปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ กรมการท่องเที่ยว  เจ้าตัวสุดปลื้มและภูมิใจ ที่ได้เป็นกระบอกเสียง เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทย  มาสัมผัสความสุขอย่างเต็มสิบจริงๆ เมื่อออกท่องเที่ยว เพราะเมืองไทยมีทรัพยากรด้านท่องเที่ยวไม่แพ้ใครในโลก

ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์ไทย) : เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างกันโดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย รูปหลังคาทรงไทยลายกลอนอยู่บนตัวอักษร Homestay STANDARD Thailand

การท่องเที่ยวโดยชุมชน : เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิต และการกระจายรายได้ในท้องถิ่น โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูป CBT Thailand กับ    ดอกบานไม่รู้โรย ที่เป็นตัวแทนของความสุขและความยั่งยืนของชุมชนมอบให้กับนักท่องเที่ยว 

แนะนำ “สุข เต็ม สิบ” เมื่อท่องเที่ยวที่ได้ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook fanpage : Homestaystandardthailand หรือ 0 2141 3235 หรือ 0 2141 3238 (ในวันและเวลาราชการ)