กิจกรรม-ภาพสังคม

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมสนับสนุน คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือการฉีดวัคซีนดังนั้นจึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีน ต้านโควิดสู่ประชาชน” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกพลังของภาคธุรกิจประกันภัยมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อนำไปจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19    “ชิโนฟาร์ม”  จำนวน 20,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยโดยได้เร็วที่สุด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมเดินหน้าดูแลคนไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ร่วมสนับสนุนเงินกว่า 1 ล้านบาท เข้าโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด – 19 ด้วยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  ด้วยหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย…สนใจติดตามเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผ่านทาง OCEAN CLUB APP หรือช่องทางต่าง ๆ ทั้ง LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife และเว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์      โทร 0 2207 8888