การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

WGE คว้างานก่อสร้างมูลค่า 646 ลบ.ดัน Backlog พุ่งแตะ3.4พันลบ. หนุนรายได้ปี 64 ทะลุเป้า1.5 พันลบ.

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (WGE) เปิดเผยว่า บริษัทและกิจการร่วมค้าได้รับงานใหม่รวม 5 โครงการ รวมมูลค่าทั้งหมด 646.58 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ รวมมูลค่าทั้งหมด 175,819,750 บาท ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้าง อาคาร 2-GA01,2-GB01 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์) ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเป็นงานก่อสร้างอาคารโรงงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 8 เดือน

2. โครงการงานจัดหาและติดตั้งงานระบบภายใน อาคาร 2-GA01,2-GB01 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 8 เดือน

ส่วนกิจการร่วมค้า CC-WGE ซึ่งประกอบด้วย WGE ถือหุ้น 49% และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง 51% ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายห้วยทราย – ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 179.60 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 750 วัน

และกิจการร่วมค้า UEC-WGE ซึ่งประกอบด้วย WGE ถือหุ้น 49% และ บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด 51% ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) 1 ระหว่าง กม.69+700.000 – กม.71+825.000 รวมระยะทาง 2.125 กิโลเมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 145.88 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน

2. โครงการ ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.71+800.000 – กม.72+500.000 รวมระยะทาง 0.700 กิโลเมตร ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 145.28 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน

“หลังจากได้รับงานใหม่ในครั้งนี้ 5 โปรเจค ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 3,441.40 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่มูลค่าประมาณ 2-3 พันล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันรายได้รวมของบริษัทฯในปีนี้แตะที่ระดับ 1.5 พันล้านบาท กลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนแตะระดับ 5 พันล้านบาท ในปี 2566 หลังเข้าประมูลงานภาครัฐมากขึ้น”

ประธานกรรมการบริหาร WGE กล่าวอีกว่า แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ในส่วนของงานภาครัฐยังคงมีออกมาเรื่อย ๆ ยังไม่มีโครงการหรือหน่วยงานใดที่ถูกตัดงบประมาณมากจนต้องยกเลิกโครงการ เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่ว่าจะเป็น งานถนน งานสะพาน หรืองานเขื่อน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  โดยบริษัทฯวางเป้าสัดส่วนงานภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 23% รวมถึงการขยายธุรกิจเข้าสู่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง