LEO ช่วยส่งต่อข้าวกล่องสู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมรับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทานและหน้ากากอนามัย จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” รวมจำนวน 12,000 กล่อง ส่งต่อผ่านมูลนิธิอาสาหนองจอก ให้แก่ประชาชนในชุมชนลำหินใต้ ชุมชนลำตาจีน ชุมชนลำไทร ชุมชนศาลารวมใจ รวมทั้งหมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิและชุมชนอื่นๆ โดย LEO รับอาสาเป็นผู้ขนส่งข้าวกล่องไปให้ประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตลอดระยะเวลาโครงการ …LEO มั่นใจว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *