SIBA จัดแนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพยุคดิจิทัลหลังโควิด-19”

นายณรงค์ แผ้วพลสง  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานงานสัมมนาครูแนะแนวออนไลน์  โครงการ “แนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพยุคดิจิทัลหลังโควิด-19”   จัดโดย SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี) ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาในหัวข้อ   “อาชีพเด็กไทย…  กำลังคนสำคัญสร้างชาติยุคหลังโควิด-19” อาทิ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ SIBA นายโอม ศิวะดิตถ์ บจ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) นายวัชระ นิลดำรงค์ บริษัทC ASEAN จำกัด Mr.Lawrence Tan Food and Beverage Director, IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT Co.,Ltd. เป็นต้น โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA ให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม SIBA ชั้น2  ถนนพหลโยธิน 24  เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *