ในประเทศ

กรมหม่อนไหมโชว์แฟชั่นอลังการ ผลงานประกวดออกแบบชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silky Designer Contest

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  พร้อมมอบโล่รางวัลผู้ชนะการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม (The 2nd Next Big Silky Designer Contest) โครงการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม  นายเอ็ดเวิร์ด กิตติ ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเข้าร่วมงาน

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ส่งผลกระทบผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหม ที่ไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับการค้ากับต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้  ดังนั้นกรมหม่อนไหมจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดหม่อนไหม รวมทั้งกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของผ้าไหม หันมาใช้ผ้าไหมมากขึ้น จึงได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม  The 2nd Next Big Silky Designer Contest ขึ้น เพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานการออกแบบตัดเย็บผ้าไหมดีเด่น โดยมีสถาบันการศึกษา 55 สถาบัน 157 ทีม ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 193 ชิ้นงาน คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานจำนวน 30 ผลงานเพื่อพิจารณา ผลปรากฎว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชื่อผลงาน “Siam Rapter” ได้รับโล่จากฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท และยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-4 และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล  และได้จัดงานมหกรรม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  โดยชุดที่นำมาเดินแบบแฟชั่นในงานนี้ เป็นชุดที่ชนะการประกวด  และชุดที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ชุด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหม ให้กับคณะทูตานุทูต กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ ในการเดินแบบในงานกาล่าแฟชั่นผ้าไหม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ จำนวน 154 ชุด รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมด้านหม่อนไหม การออกร้านหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจ

สำหรับงาน “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” กรมหม่อนไหมร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรส รวมทั้งกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมไทย และทรงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพจนทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

การจัดงานในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการฯ จากเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถเชิญชวนดีไซน์เนอร์นานาชาติเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ จาก 70 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยสถาบันอาชีวะศึกษา 55 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บชุดเสื้อผ้าให้กับคณะทูตานุทูต กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 72 แห่ง และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 28 แห่ง รวม 100 แห่ง และมีเอกอัครราชทูตที่ได้ร่วมเดินแบบเป็นนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์มากถึง 41 คน ในงานกาล่าแฟชั่นผ้าไหม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับเป็นการจัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา เป็นการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมไทยและเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียน นิสิตนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้วย