ในประเทศ

กลุ่ม KTIS ได้เครื่องหมายรับรอง IPHA ตอกย้ำมาตรฐานด้านสุขอนามัย มีมาตรการป้องกันโควิด-19

กลุ่ม KTIS มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุดได้รับเครื่องหมายรับรอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตอกย้ำทุกโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของกลุ่ม KTIS มีมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID – 19 ทั้งด้านสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร  เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่ม KTIS ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งในโรงงานและในสำนักงานมาตั้งแต่ปี 2563 แล้ว ทำให้ไม่พบปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ในพนักงานของกลุ่ม KTIS และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในมาตรฐานด้านสุขอนามัย กลุ่ม KTIS จึงได้ยื่นขอการรับรอง “IPHA” (Industrial and Production Hygiene Administration) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

“ขณะนี้โรงงานในกลุ่ม KTIS ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IPHA แล้วว่า เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID – 19 ในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA” นายประพันธ์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้โรงงานในกลุ่ม KTIS ได้รับมาตรฐานและรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น มาตรฐานบอนซูโครที่สะท้อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงรางวัล VIVE CLAIM LEVEL AWARD ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลกสำหรับภาคธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนขององค์กร และยังได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นต่อเนื่องกันหลายปี เพราะกลุ่ม KTIS ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Zero Waste Factory คือเน้นการนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว วัสดุเหลือใช้จากการผลิตต่างๆ รวมถึงการติดตั้งระบบบำบัดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน

“ในฐานะของหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กลุ่ม KTIS จึงไม่ได้เน้นแค่การเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ แต่ยังพยายามยกระดับมาตรฐานในทุกด้านให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้กลุ่ม KTIS เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายประพันธ์กล่าว