ในประเทศ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเป็นผู้แทน ส่งต่ออาหารกล่องแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน พื้นที่ กทม.

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นำอาหารกล่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 พื้นที่

สำหรับการมอบอาหารในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ที่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ  โดยกระจายอาหารไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับอาหารสำหรับ 32 พื้นที่ ๆ ละ 50 กล่อง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12,800 กล่อง