สังคม-CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 จึงได้จัดกิจกรรม “โอชิชวนทำดี Season 2” มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลซึ่งจะเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร เพื่อเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย และสร้างสรรค์งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฝีมือคนไทยในระดับภูมิภาค พร้อมนำไปผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ และจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจเชื้อ COVID-19 เชิงรุก หวังช่วยคลายวิกฤต COVID-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด

โดยเงินที่ร่วมสมทบทุนครั้งนี้ ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากลูกค้าประชาชน ที่ร่วมกิจกรรมโอชิชวนทำดี Season 2 ผ่าน OCEAN CLUB APP เพียงใช้ OCHI COIN ที่ได้รับมาจากการดูแลสุขภาพของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ร่วมบริจาค ซึ่งทุก ๆ 100 เหรียญ OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท นับว่าเป็นการใช้นวัตกรรมช่วยในการดูแลสุขภาพคนไทย พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนในการทำความดี และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันร่วมกัน ติดตามเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผ่านทาง OCEAN CLUB APP หรือช่องทางต่าง ๆ ทั้ง LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife และเว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 2207 8888