สังคม-CSR

BAM ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM  มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท  ให้แก่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง   ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยมี นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ  เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ BAM